Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre și de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Sc Rogio Web Services Srl, având sediul în Loc.Livezeni str Subpadure nr 3 , Jud. Mures, cod de identificare fiscală RO35259017, prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare este să detaliem modul în care prelucram Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Adresa site-ului nostru web este: https://bijuterii-ocazii.ro.

  • 1.     DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE DE PRELUCRĂRE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE:

A.     Contactarea clienților online

a.     Contactarea clientului online

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

Scopul prelucrarii: Contactarea clientului online în legătură cu comanda plasata pe site-ul nostru sau în legătură cu soluționarea problemei indicate

B.     Comandarea și livrarea produselor

a.     Efectuarea plății

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, suma de plată, adresa de livrare a clientului.

(Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

Scopul Prelucrarii: Efectuarea plății produselor cumpărate

b.     Livrarea/Expedierea comenzii

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, produsele cumpărate, adresă de livrare, număr de telefon, orice informații suplimentare furnizate de client.

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD

Scopul prelucrarii: Livrarea comenzii plasate

c.      Plasarea comenzii

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, produsele cumpărate, adresa de livrare, număr de telefon, adresă de e-mail, orice informații suplimentare furnizate de client.

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

Scopul prelucrării:Finalizarea și plasarea comenzii

d.     Emiterea facturii

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de domiciliu, produsele cumpărate, suma de plată.

Îndeplinirea unei obligații legale a Companiei (art. 6, alin. 1, lit. c din RGPD)
Detalii: îndeplinirea obligațiilor fiscale

Scopul prelucrări: Emiterea facturii aferente produselor cumpărate

C.     Contul de utilizator

a.     Crearea contului de utilizator

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail.

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

Scopul prelucrări:Crearea contului de utilizator al clientului

b.     Completarea profilului de utilizator

Date cu caracter personal prelucrate: imagine.

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

Scopul prelucrări:Completarea profilului de utilizator al clientului

c.      Istoricul de comenzi

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, dată comandă, produse comandate, sumă de plată.

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

Scopul prelucrări:Afișarea istoricului de comenzi

D.    Marketing (Newsletter, promoții, oferte)

a.     Mesaje comerciale

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

Scopul prelucrări:Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării serviciilor companiei

E.     Opinia clienților (feedback)

a.     Opinia clienților (feedback)

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, alte informații menționate de client.

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

Scopul prelucrări:Solicitarea și analizarea opiniilor clienților în scopul îmbunătățirii serviciilor

F.      Soluționarea litigiilor

a.     Probleme litigioase

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de domiciliu.

Interesul legitim al Companiei (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD): interesul legitim al companiei de a apăra drepturile sau interesele legitime ori de a susține pretențiile rezultate sau aflate în strânsă legătură cu încheierea sau executarea contractului sau în vederea exercitării dreptului la apărare în ipoteza inițierii unor proceduri litigioase împotriva companiei

Scopul prelucrări:Apărarea drepturilor și intereselor legitime și susținerea oricăror cereri în fața organelor judiciare sau a oricăror altor autorități publice

  • 2.     FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Politică.

Dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și site-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Aceste site web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web.

  • 3.     DESPRE TEMEIURILE LEGALE

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică.

  • 4.     SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sursa Datelor cu Caracter Personal este:clientul online.

  • 5.     PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD. 

  • 6.     DURATA DE PRELUCRARE

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare:

OperațiuneaDurata
Contactarea clientului onlinedurata necesară soluționării cererii 
Efectuarea plățiipână la finalizarea plății 
Livrarea comenzii1 an 
Plasarea comenzii3 ani 
Adăugarea în coșul de cumpărăturipâna la finalizarea comenzii sau până la momentul ștergerii produselor din coș 
Emiterea facturii10 ani 
Crearea contului de utilizatordurata existenței contului 
Completarea profilului de utilizatordurata existenței contului 
Istoricul de comenzidurata existenței contului 
Mesaje comercialepână la momentul retragerii consimțământului 
Opinia clienților (feedback)dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată
Probleme litigioasedurata necesară soluționării disputei 

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

Pentru utilizatorii care se înregistrează pe site-ul nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii site-ului web pot vedea și edita aceste informații.

  • 7.     TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de plată, furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii de contabilitate, furnizori de servicii de marketing, autorități ale statului.

  • 8.     SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu CaracterPersonal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate.

  • 9.     DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării.

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul dumneavoastră; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: [email protected].

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected]